Nr. 125 - "Elg"

12 x 18 cm.

Kr. 200,- eller

27 euro